Archive for April, 2012

પન્યાંસ પ્રવર શ્રી ચન્દ્રશેખર વિજયજી મહારાજ સાહેબ .” જીવદયા વિષે પ્રવચન “….જુઓ પૂજ્ય ગુરુમાં ને પ્રત્યક્ષ ………..

No Ambition….No Expectation….No Worry….
Pujya Panyas Shri Chandrashekhar Vijayji Maharaj Last Pravchan..on….”JIVDAYA”…. AT MUMBAI….

આપણો દેશ આ ચાર વસ્તુ પર ટક્યો છે.
જળ,જમીન,જંગલ અને જનાવર…

પણ આ ચારે ચાર વસ્તુને જે આપણો સ્તંભ હતો તેને આપણે જ તોડી રહ્યા છીએ,
નદીઓ ઉપર બંધ બાંધીને હજારો લોકોને તરસ્યા કર્યા,
… આજે એક તૃતીયૌંસ(૧/૩) ગામડાઓને પાણી નથી મળતું લોકો તરસને કારણે મારે છે.
જમીન ને ફર્ટીલાઈઝર નાખી નાખીને કસ વગરની બનાવી નાખી…
વિશ્વનું સૌથી બેસ્ટ ફર્ટીલાઈઝર જો કોઈ હોય તો એ છે છાણ,તમામ પશુઓના મળ મુત્ર…
જંગલો ને કાપી નાખ્યા વિકાસના નામે…અને આખી વન સૃષ્ટિ નાશ કરી નાખી…
બિચારા આદિવાસી લોકો નું જીવન પણ બરબાદ કરી નાખ્યું…એમને મજબુર થઈને શહેર તરફ આવવું પડ્યું…
અને હવે આદિવાસીને બચાવો તેમને પણ હક આપોના ખોટા ધતીંગો કરો છો…
અને છેલ્લે જનાવરો જે આપણો પ્રાણ છે,તેને આપણા જ સ્વાર્થ માટે કતલો કરીને એક્ષપોર્ટ કરવામાં આવ્યું…
રોજના હજારો પશુઓની કતલો થાય છે , અને આ પશુઓની કતલ છેલ્લે ભારતમાતાની પણ કતલ કરી નાખશે…
માટે જ જો આ ચાર વસ્તુને બરાબર સાચવવામાં ન આવ્યા તો દેશ બરબાદ……. પૂજ્ય ગુરુમાં…….. તથા પૂજ્ય હંસબોધી મહારાજ સાહેબ ….. ને કોટી કોટી વંદન …..

Advertisements

Posted: April 2, 2012 in Other

Superb ….. The Great Mirza GALIB

sneha patel - akshitarak

‘ગાલિબ’નો અર્થ થાય છે શ્રેષ્ઠ, સૌથી ઉચ્ચ.

‘હુઇ મુદ્દત કે ગાલિબ મર ગયા, પર યાદ આતા હૈ,

વો હર એક બાત પે કહના, જો યૂં હોતા તો ક્યા હોતા’.

ગાલિબ તો ગાલિબ જ હતા. એમના આ શેર સાથે કોણ અસંમત થઈ શકે..? સદીઓથી એ પોતાની રચનાઓના કારણે લોકોને યાદ છે અને રહેશે.

ઈ. સ.૧૭૯૭ના ડિસેમ્બર માસની, સત્તાવીસમી તારીખે આગરામાં જન્મેલા- ‘મિર્ઝા અસદુલ્લાહ બેગ ખાન’ ઉર્ફ ‘મિર્ઝા ગાલિબ’ની ગઝલો- પર્શિયન અને મુખ્યત્વે ઉર્દૂ ગઝલોના રચનાત્મક ક્ષેત્રમાં એક આગવું આદરણીય સ્થાન ધરાવે છે. ઉર્દૂ-ફ઼ારસી ભાષાના મહાનતમ અને સૌથી વધુ પ્રચલિત શાયરો, રચનાકારોમાં તેમનું નામ મુખ્ય છે.

પિતા અને કાકાના મૃત્યુ પછી એમનું પાલન પોષણ નૈનિહાલમાં (મોસાળમાં) થયું હતું. એમના શિક્ષણ વિશે તો બહુ માહિતી નથી. પણ એમની ગઝલોમાં જ્ઞાનની ઊંડી ગહન વાતો જે રીતે ભરેલી પડી છે, એ જોતા એમ લાગે કે એમને સારું એવું શાસ્ત્ર અને વિદ્યાઓનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત હશે. ઈરાનના એક મોટા વિદ્વાન ’અબ્દુલ સમદ’ પાસેથી તેઓ ફારસી ભાષા શીખ્યા…

View original post 1,997 more words