ધર્મપત્ની ને સહ્રિદય અર્પણ

Posted: March 10, 2012 in Other
Tags:

Image

અર્ધાંગીની નું ઋણ મંજૂર,

તે આપેલું, હર સુખ-દુખ મંજૂર.

અજાણ્યો હું, મારો હાથ પકડી ને સાથે આવી, 
મારા પર નો તારો આ અફર ભરોસો મંજૂર.

મધ દરિયે ડોલતી મારી જીવન નાવ ને ,
તે તારા સાથ રૂપી સાહિલ આપ્યો, એ સાથ મંજૂર.

પ્રેમ ને હમેશા હું પરોક્ષ ગણતો, 
પ્રત્યક્ષ કરાવેલ તારો પ્રેમ મંજૂર.

આપણે ફરેલ, મંગળફેરા,
કરેલો હર એક વાયદો મંજૂર.

તારા વિના હું શૂન્ય છું,
શૂન્ય માંથી તારું કરેલ હર સર્જન મંજૂર. 

જીવન ની જેમ, મૃત્યુ પણ નક્કી જ છે,
હરદમ તારો સાથ દેવાની મારી પ્રતિજ્ઞા મંજૂર

સબંધ આપણો અફર છે અમર છે,
હર અવતાર માં તારો જ સાથ આપવાનું વચન મંજૂર 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s