વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીયે

Posted: February 23, 2012 in Other

વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીયે, જે પીડ પરાઈ જાણે રે.
પર દુઃખે ઉપકાર કરે તોયે, મન અભિમાન ન આણે રે… વૈષ્ણવજન

સકળ લોક માં સહુ ને વંદે, નિંદા ન કરે કે’નીરે.
વાચ કાછ મન નિશ્ચલ રાખે, ધન ધન જન ની તેની રે… વૈષ્ણવજન

સમ દ્રષ્ટિ ને તૃષ્ણા ત્યાગી, પર સ્ત્રી જેને માત રે.
જિહ્વા થકી અસત્ય નબોલે, પર ધન નવ ઝાલે હાથ રે… વૈષ્ણવજન

મોહ માયા વ્યાપે નહિ જેને, દ્રઢ વૈરાગ્ય જેના મન માં રે.
રામ નામ શું તાળી રે વાગી, સકળ તિરથ તેના તન માં રે… વૈષ્ણવજન

વણ લોભી ને કપટ રહિત છે, કામ ક્રોધ નિવાર્યા રે.
ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતા, કુળ ઈકોતેર તાર્યા રે… વૈષ્ણવજન

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s